DZIAŁALNOŚĆ HURTOWA NA RYNKU OPERATORSKIM

W ramach działalności hurtowej Grupa świadczy usługi wzajemnych połączeń sieci, roamingu międzynarodowego, sprzedaży usług roamingu krajowego, sprzedaży usług dla MVNO, współdzielenia zasobów sieciowych, dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne usługi telekomunikacyjne i nietelekomunikacyjne świadczone na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kraju i za granicą.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Polkomtel był stroną 26 umów interkonektowych z operatorami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Taka ilość relacji interkonektowych pozwala na optymalizację kosztów zakańczania połączeń w sieciach innych operatorów oraz zachowanie najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych dla naszych użytkowników końcowych w zakresie ruchu zarówno inicjowanego, jak i zakańczanego w naszej sieci.

Począwszy od kwietnia 2016 roku Polkomtel rozpoczął w rozliczeniach międzysieciowych z operatorami krajowymi i zagranicznymi stosowanie wyższych stawek MTR za połączenia zakańczane w sieci ruchomej Polkomtel, które zostały zainicjowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Wprowadzenie takiego modelu rozliczeń za ruch zakańczany w sieci ruchomej Polkomtel ma na celu zbudowanie przeciwwagi dla jednostronnych działań podejmowanych przez zagranicznych operatorów spoza EOG polegających na stosowaniu coraz wyższych stawek MTR za ruch przychodzący z polskich sieci, co skutkowało wyższym kosztem połączeń wychodzących z sieci Polkomtel do tych krajów oraz połączeń odebranych przez klientów Polkomtel korzystających z roamingu w sieciach spoza EOG. Wprowadzenie wyższej stawki MTR za zakańczanie w sieci ruchomej Polkomtel połączeń inicjowanych poza EOG wpłynęło na poprawę salda finansowego naszych rozliczeń z operatorami zagranicznymi.

W ramach działalności hurtowej Grupa Polsat świadczy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, wiadomości tekstowych oraz transmisji danych) po zalogowaniu się w sieci ruchomej Polkomtel, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo Grupa zawiera umowy hurtowe roamingu międzynarodowego dla potrzeb świadczenia, własnym klientom oraz klientom MVNO, usług roamingu międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku sieć Polkomtel oferowała usługi roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych w 550 sieciach na terenie 212 krajów i wydzielonych obszarów. 


Ponadto dzięki usłudze roamingu międzynarodowego, klienci sieci mogą korzystać z usługi pakietowej transmisji danych w roamingu w 452 sieciach na terenie 175 krajów i wydzielonych obszarów, z czego z usług w technologii LTE można korzystać w 81 sieciach na terenie 56 krajów i wydzielonych obszarów, a dostęp 3G oferowany jest w 364 sieciach na terenie 147 krajów i obszarów wydzielonych.

W ramach usługi hurtowej roamingu krajowego Grupa umożliwia połączenia głosowe, wysyłania wiadomości tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS) dla operatora P4. Klienci P4 korzystają z sieci ruchomej Polkomtel od początku działalności P4 (od 2007 roku).

W ramach współpracy z MVNO Grupa świadczy hurtowo usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS), usługi o podwyższonej opłacie, usługi dodane, usługi roamingu międzynarodowego, obsługę podmiotów uprawnionych, usługi hostingowe na platformie bilingowej Polkomtel, wsparcie obsługi klienta, obsługę reklamacji klientów MVNO, dostęp do kanałów zakupowych kart SIM i telefonów oraz kanałów doładowań Polkomtel, jak również inne usługi zależne od potrzeb i wybranych modeli technicznych współpracy z MVNO.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem w Polsce rynku mobilnej transmisji danych Polkomtel wprowadził do swojej oferty prosty model hurtowy pozwalający rozpocząć działalność MVNO także niewielkim partnerom, dla których czas i koszty implementacji są kwestią kluczową. Widoczny na rynku trend sprzedaży usług w pakietach powoduje, że usługi mobilne są bardzo istotnym dodatkiem do świadczonych przez partnerów usług stacjonarnych. Zaobserwowane zmiany powodują istotne zwiększenie zainteresowania uruchomieniem działalności MVNO przez operatorów telekomunikacyjnych. W 2017 roku Grupa zamierza kontynuować rozwój sprzedaży usług w kanale hurtowym poprzez poszukiwanie kolejnych partnerów krajowych i zagranicznych oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami hurtowymi, w ramach ciągłego rozwoju rynku MVNO. Istotnym elementem współpracy z MVNO jest pomoc Polkomtelu w realizacji ustawowego obowiązku rejestracji kart pre-paid.