AKCJE CYFROWEGO POLSATU NA GIEŁDZIE W 2016 ROKU

BLISKI DIALOG Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

Celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego.

Potwierdzeniem naszych starań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości i najlepszych standardów komunikacji Grupy Polsat z rynkiem kapitałowym w Polsce i na świecie są liczne wyróżnienia, które Cyfrowy Polsat otrzymał w obszarze relacji inwestorskich. W ubiegłych latach kilkakrotnie zajmowaliśmy czołowe pozycje w rankingu Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls Biznesu” a w 2016 roku zostaliśmy nagrodzeni statuetką w kategorii „Najlepszy departament IR w spółce giełdowej” w Polsce podczas II edycji konkursu CEE Capital Markets Awards.

W celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji:

 • uczestniczymy w konferencjach z inwestorami,
 • organizujemy liczne spotkania indywidualne, roadshow zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych.
 • co kwartał, po publikacji wyników, organizujemy cykliczne spotkania z inwestorami i analitykami rynku akcji oraz telekonferencje z przedstawicielami władz Spółki. Oba wydarzenia mają charakter otwarty. W sumie w 2016 roku odbyliśmy spotkania z około 300 przedstawicielami rynku kapitałowego, w tym podczas 17 konferencji i zagranicznych roadshow.
 • stosujemy nowoczesne narzędzia komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Dedykowana inwestorom strona internetowa (http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie), newslettery elektroniczne, RSS, cykliczne biuletyny informacyjne na temat zarówno bieżących wydarzeń w Spółce jak i branży (przegląd prasy) są jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Grupie.

W komunikacji z rynkiem kapitałowym kierujemy się nadrzędną zasadą transparentności i równego dostępu do informacji. Z tego też powodu wdrożyliśmy zasadę ograniczenia komunikacji przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady przedstawiciele Spółki nie prowadzą rozmów i nie uczestniczą w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych. Zasada ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce przed publikacją naszych wyników finansowych.

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive - MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR), na polskim rynku kapitałowym fundamentalnie zmieniły się standardy raportowania i obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych. W celu zapewnienia prawidłowego wypełniania przez Cyfrowy Polsat obowiązków informacyjnych nałożonych odpowiednimi przepisami, w tym Rozporządzeniem MAR, wdrożyliśmy na poziomie Grupy Kapitałowej szczegółowe regulacje wewnętrzne, określające m.in. zasady analizowania i identyfikacji zdarzeń powstających w naszej organizacji, postępowania w związku z wejściem w posiadanie informacji podlegających raportowaniu oraz terminów wykonywania obowiązków informacyjnych. Przyjęliśmy także do stosowania tzw. Indywidualny Standard Raportowania, który wspiera identyfikację i klasyfikację zdarzeń jako cenotwórczych.

  20162015
Cena akcji na koniec rokuPLN24,6020,88
Najwyższa cena w rokuPLN25,6926,05
Najniższa cena w rokuPLN20,0920,43
Średnia cena w okresiePLN23,2523,91
Średnia dzienna wartość obrotówtys. PLN9.21010.585
Średni dzienny wolumen obrotówsztuk398.461444.522
Liczba akcji na koniec rokusztuk639.546.016639.546.016
Liczba akcji w obrocie giełdowymsztuk460.128.515460.128.515
Kapitalizacja na koniec rokutys. PLN15.732.83213.353.721

W ubiegłych latach kilkakrotnie zajmowaliśmy czołowe pozycje w rankingu Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls Biznesu” a w 2016 roku zostaliśmy nagrodzeni statuetką w kategorii „Najlepszy departament IR w spółce giełdowej” w Polsce podczas II edycji konkursu CEE Capital Markets Awards.

Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW (PLN)

Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji, która na koniec 2016 roku wyniosła 15,7 mld zł, jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

[gwtwidget|SeriesFromGrid;1|53|xlsxid=charts;GridId=Capitalization_Tab][gwtwidget|Chart_D;1|50|xlsxid=charts;LabelFormatter=#,##0.0##;Height=400;MarginBottom=80;MarginRight=50;PointWidth=40;Type=COLUMN;LabelEnabled=false;LabelEnabled_Column=true;Colors=#BFBFBF;LastColumnColor=#F7A833]

Rekomendacje analityków

Biura maklerskie pokrywające spółkę:

Lokalne Zagraniczne
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Dom Maklerski BOŚ S.A. 
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
 • Dom Maklerski mBanku S.A. 
 • Dom Maklerski PKO BP S.A. Trigon 
 • Dom Maklerski S.A. 
 • IPOPEMA Securities S.A. 
 • Pekao Investment Banking S.A.
 • Berenberg 
 • Citigroup Global Markets Inc. 
 • Deutsche Bank Securities S.A. 
 • ERSTE Group Research 
 • Goldman Sachs 
 • Haitong Bank S.A. 
 • Patria Finance a.s. 
 • Raiffeisen Centrobank AG 
 • UBS Investment Bank 
 • Wood&Company

Rekomendacje dla akcji Cyfrowego Polsatu wydane w 2016 roku

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa(PLN)
14 grudniaGoldman Sachs-Neutralnie25,20
14 grudniaDM PKO BP S.AKupuj27,50
grudzieńTrigon Dom Maklerski S.A.Kupuj28,10
4 grudniaDom Maklerski BOŚ S.A-Trzymaj25,10
2 grudniaHaitong Bank S.A.Kupuj27,10
24 październikaTrigon Dom Maklerski S.A.Kupuj29,30
20 październikaRaiffeisen CENTROBANK-Trzymaj27,00
5 październikaERSTE Group Research-Trzymaj26,00
4 październikaDeutsche Bank Securities S.A.-Trzymaj26,00
23 wrześniaDM PKO BP S.AKupuj29,00
15 wrześniaDom Maklerski BDM S.A.Akumuluj26,36
13 wrześniaDM mBanku S.A.Redukuj21,80
1 wrześniaGoldman Sachs-Neutralnie24,30
22 sierpniaIPOPEMA Securities S.A.Kupuj27,40
22 sierpniaHaitong Bank S.A.Kupuj27,00
10 sierpniaWood&CoKupuj27,80
21 lipca.Dom Maklerski BOŚ S.A-Trzymaj24,40
13 lipcaCitigroup Global Markets Inc.-Neutralnie24,80
17 czerwcaPekao Investment Banking S.A.Kupuj24,00
8 czerwcaDM PKO BP S.AKupuj26,10
11 majaBerenberg-Trzymaj25,70
10 majaGoldman Sachs-Trzymaj24,00
kwiecień.Patria Finance a.s.-Trzymaj25,30
22 kwietniaDom Maklerski BZ WBK S.A.Kupuj31,00
18 kwietniaDom Maklerski BOŚ S.A-Trzymaj25,10
8 kwietniaTrigon Dom Maklerski S.A.Kupuj28,60
31 marcaERSTE Group Research-Trzymaj26,00
29 marcaRaiffeisen CENTROBANKKupuj27,70
21 marcaING Securities S.A.Kupuj27,80
17 marcaUBS Investment BankKupuj28,00
24 lutegoGoldman Sachs-Neutralnie23,40
11 lutegoDom Maklerski BDM S.A.Akumuluj24,65
9 lutegoIPOPEMA Securities S.A.Kupuj24,00
2 lutegoDM mBanku S.A.-Trzymaj22,10
20 styczniaRaiffeisen CENTROBANKKupuj26,50
13 styczniaDeutsche Bank Securities S.A.Kupuj26,00

Rekomendacje wydane w 2017 roku po okresie raportowania

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa(PLN)
3 marcaERSTEAkumuluj26,00
17 lutegoBZ WBKKupuj28,50
30 styczniaIpopema-Trzymaj25,00
27 styczniaDM mBankuRedukuj22,30
 
Struktura rekomendacji na dzień 14 marca 2017 rokuCena docelowa na 14 marca 2017 roku [PLN]
minimalna22,3
maksymalna28,5
średnia26,1

[gwtwidget|SeriesFromGrid;2|50|xlsxid=charts;GridId=Recommendations_Tab] [gwtwidget|Chart_D;2|50|xlsxid=charts;Height=600;MarginBottom=80;MarginRight=40;PieInnerSize=0;PieInnerSize=120;Type=PIE_COLUMNGROUP;LabelEnabled=true;LabelEnabled_Pie=true;TitleEnabled=false;ChartPieWidthDim=800;ChartPieHeightDim=400]