20. Relacje z klientami i inne wartości niematerialne

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Relacje z klientami3.031,23.638,5
Razem relacje z klientami3.031,23.638,5
Oprogramowanie i licencje558,9680,9
Koncesje2.915,31.658,8
Inne31,911,7
Inne wartości niematerialne w budowie150,170,8
Razem inne wartości niematerialne3.656,22.422,2
 

W wyniku nabycia spółki Metelem Holding Company Limited Grupa ujawniła w bilansie wartość relacji z klientami i koncesji telekomunikacyjnych (900 MHz, 1800 MHz oraz 2100 MHz). Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”.

W wyniku nabycia spółki Midas S.A. Grupa ujawniła w bilansie wartość koncesji telekomunikacyjnych (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz oraz 2600 MHz). Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”. 

Relacje z klientami na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowały następujące pozycje:

 Okres amortyzacji
Relacje z klientami detalicznymi10 lat
Relacje z klientami – dzierżawa infrastruktury3 lata
Relacje z klientami roamingowymi13 lat
Relacje z klientami hurtowymi (MVNO)3 lata
 

Koncesje telekomunikacyjne na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowały następujące pozycje:

 Data wygaśnięcia koncesji
Koncesja GSM 90024.02.2026
Koncesja GSM 180014.09.2029
Koncesja GSM 260024.01.2031
Koncesja UMTS01.01.2023
Koncesja na stacjonarną sieć telekomunikacyjną31.12.2020
Koncesja 900 MHz31.12.2023
Koncesja 1800 MHz31.12.2022
Koncesja 1800 MHz31.12.2022
Koncesja 2600 MHz31.12.2024
Koncesja 800 MHz31.12.2018
 

 Relacje z klientamiOprogramowanie i licencjeKoncesjeInneInne wartości niematerialne w budowieInne wartości niematerialne
Wartość brutto      
Wartość na dzień 1 stycznia 2016 roku 4.640,01.034,72.009,227,070,93.141,8
Zwiększenia-47,3155,82,0101,2306,3
Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37)-2,21.507,70,815,21.525,9
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie-28,0-3,3(31,3)-
Zmniejszenia-(4,7)-(1,4)(3,5)(9,6)
Przeniesienie między grupami-(24,3)-24,3--
Wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku4.640,01.083,23.672,756,0152,54.964,4
       
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku-0,5---0,5
Zwiększenia----2,42,4
Zmniejszenia-(0,5)---(0,5)
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku----2,42,4
       
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2016 roku1.001,5353,4350,415,3-719,1
Zwiększenia607,3175,1407,010,2-592,3
Zmniejszenia-(4,2)-(1,4)-(5,6)
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku1.608,8524,3757,424,1-1.305,8
       
Wartość netto      
Stan na dzień 1 stycznia 2016 roku3.638,5680,81.658,811,770,92.422,2
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku3.031,2558,92.915,331,9150,13.656,2
   

 Relacje z klientamiOprogramowanie i licencjeKoncesjeInneInne wartości niematerialne w budowieInne wartości niematerialne
Wartość brutto      
Wartość na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone*4.640,0833,02.010,127,0105,92.976,0
Zwiększenia-142,20,10,111,1153,5
Nabycie jednostki zależnej-0,31,1--1,4
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie-60,7-0,1(60,8)-
Zmniejszenia-(1,5)(2,1)(0,2)-(3,8)
Przeniesienie między grupami----14,714,7
Wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku4.640,01.034,72.009,227,070,93.141,8
       
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2015 roku------
Zwiększenia-0,5---0,5
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku-0,5---0,5
       
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2015 roku384,2192,3179,113,2-384,6
Zwiększenia617,3161,8173,42,2-337,4
Zmniejszenia-(0,7)(2,1)(0,1)-(2,9)
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2015 roku1.001,5353,4350,415,3-719,1
       
Wartość netto      
Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone*4.255,8640,71.831,013,8105,92.591,4
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku3.638,5680,81.658,811,770,92.422,2

* przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok)