2. Skład Zarządu Jednostki Dominującej

Tobias Solorz Prezes Zarządu
Dariusz Działkowski Członek Zarządu
Tomasz Gillner-GorywodaCzłonek Zarządu
Aneta Jaskólska Członek Zarządu
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku)
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku)
Maciej Stec Członek Zarządu
Tomasz SzelągCzłonek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku)