45. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej jest wypłacane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 5 września 2007 roku. W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zmieniającą wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty należnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej w 2016 i 2015 roku:

Imię i nazwiskoFunkcja2016 2015
Zygmunt SolorzPrzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 30 września 2016 roku)0,150,18
Marek KapuścińskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 25 października 2016 roku), Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 października 2016 roku do 24 października 2016 roku),0,06-
Józef BirkaCzłonek Rady Nadzorczej (od dnia 3 kwietnia 2015 roku)0,150,09
Robert GwiazdowskiNiezależny Członek Rady Nadzorczej0,150,12
Aleksander MyszkaCzłonek Rady Nadzorczej (od dnia 3 kwietnia 2015 roku)0,150,09
Andrzej PapisCzłonek Rady Nadzorczej (do dnia 2 kwietnia 2015 roku)-0,03
Leszek ReksaNiezależny Członek Rady Nadzorczej0,150,12
Heronim RutaCzłonek Rady Nadzorczej0,150,12
Tomasz SzelągCzłonek Rady Nadzorczej (od dnia 1 października 2016 roku)0,05-
Razem 1,010,75