52. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

 okres 3 miesięcy zakończony
 31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych1.589,01.620,6
Przychody hurtowe658,4738,0
Przychody ze sprzedaży sprzętu265,6226,9
Pozostałe przychody ze sprzedaży22,124,4
Razem2.535,12.609,9