USŁUGI ZINTEGROWANE

SmartDOM to unikalny program oszczędnościowy, oferujący pełen wachlarz produktów i usług, które pozwalają klientom stworzyć wygodny, bezpieczny i nowoczesny dom. Oparty jest o prosty i elastyczny mechanizm – wystarczy posiadać jedną usługę o określonej wartości, a przy zakupie kolejnych produktów z Grupy klient otrzymuje atrakcyjne rabaty na cały okres trwania umowy. W ten sposób każdy klient może stworzyć zestaw dla swojej rodziny składający się z telewizji satelitarnej, Internetu LTE oraz usług telefonicznych.

  • SmartDOMObecnie program smartDOM oferuje aż 9 usług i produktów dla domu, które można łączyć i dzięki temu oszczędzać na domowych rachunkach.
  • Oprócz flagowych i podstawowych usług: telefonii komórkowej Plusa, Internetu LTE Plus i Plus Advanced oraz telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, klienci smartDOMu mogą również skorzystać z usług sprzedaży energii elektrycznej w ramach oferty Prąd od Plusa, usług bankowych oferowanych przez PlusBank, kompleksowych usług ubezpieczeniowych oferowanych we współpracy z ERGO Hestia oraz usług z zakresu bezpieczeństwa domu, takich jak monitoring pomieszczeń oraz gazu. Ponadto w ofercie znajdują się urządzenia telekomunikacyjne oraz sprzęt RTV i AGD.
  • Wszystkie proponowane klientom usługi pełnią ważną rolę w gospodarstwie domowym. Dzięki unikalnej formule programu smartDOM, klient może kupić niezbędne dla domu usługi i produkty w jednym miejscu dodatkowo zapewniając sobie oszczędności na każdej dodatkowo dodanej.
  • Od października 2014 roku działa analogiczny program skierowany do klientów biznesowych segmentu SOHO pod nazwą smartFIRMA.

Rynek usług zintegrowanych

Usługi zintegrowane są w Polsce świadczone przede wszystkim przez operatorów telewizji kablowej i firmy telekomunikacyjne. Według PMR na koniec 2015 roku blisko połowę rynku usług pakietowych posiadali czterej najwięksi gracze – Orange, Grupa Polsat, T-Mobile oraz UPC. Pod względem liczby abonentów udział Grupy Polsat w rynku usług sprzedawanych w pakiecie w 2015 roku wyniósł 15,4%. Pozostałymi istotnymi podmiotami na rynku byli: operator komórkowy P4 oraz operatorzy kablowi: Vectra, Multimedia Polska i Netia. Żaden z pozostałych podmiotów oferujących usługi w pakietach nie przekroczył progu 2%.

Rynek usług pakietowych konsekwentnie rośnie od 2010 roku pod względem wartościowym. Według szacunków PMR w 2016 roku przychody operatorów ze sprzedaży usług w pakietach rosły w tempie 12,4% rok do roku do poziomu 10,2 mld zł. Podobny trend cechuje ARPU – PMR szacuje, że średni przychód na klienta ze sprzedaży usług w pakietach wzrósł w 2016 roku do 86,6 zł z 84,1 zł w 2015 roku.

Według raportu Komisji Europejskiej E-Communications and Digital Single Market z maja 2016 roku nasycenie usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w Polsce w październiku 2015 roku wynosiło 37%, podczas gdy średnie nasycenie w UE sięgało 50%, a w Holandii i na Malcie wyniosło odpowiednio 87% i 78%. Dane te mogą być jednak zaniżone z uwagi na metodologię przeprowadzania ankiet. Według PMR w czwartym kwartale 2016 roku 62% gospodarstw domowych deklarowało korzystanie z co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych od tego samego dostawcy oraz usług zintegrowanych.

Badania PMR wskazują, że pakiet łączący dwie usługi jest nadal najpopularniejszą opcją. W czwartym kwartale 2016 roku zdecydowało się na nią 57% Polaków. Z usług triple-play (pakiet obejmujący trzy usługi) korzystało w tym samym okresie 35% Polaków, a na pakiet czterech usług zdecydowało się tylko 7% klientów. Jeśli chodzi o strukturę pakietów, w ramach usług łączonych dominują usługi dostępu do internetu stacjonarnego oraz płatna telewizja, a w dalszej kolejności telefonia stacjonarna i mobilna. Usługa mobilnego dostępu do Internetu wchodzi w skład zaledwie jednej trzeciej zakupionych pakietów.

Prognozy dla rynku

Według prognoz PMR rynek usług zintegrowanych będzie w kolejnych latach konsekwentnie rósł zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Przewidywana średnioroczna stopa wzrostu rynku w latach 2016-2021 wyniesie 7,4%. W 2021 roku liczba abonentów korzystających z pakietów usług przekroczy 12,7 mln. Z kolei liczba usług sprzedawanych w pakietach w 2021 roku sięgnie 33,5 mln.

Na rozwój polskiego rynku usług zintegrowanych w nadchodzących latach będzie miał wpływ nie tylko niski poziom nasycenia tego rynku usługami, ale także systematyczna rozbudowa infrastruktury i poprawa jakości dostępu do sieci, w szczególności przepustowość łączy. Nie bez znaczenia są też strategie operatorów opierające się na łączeniu usług telekomunikacyjnych i mediowych z usługami spoza sektora telekomunikacyjnego. Oferta usług zintegrowanych czołowych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku obejmuje np. sprzedaż energii elektrycznej i gazu czy produktów bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych. Trendy konsolidacyjne obserwowane na rynku mediów i telekomunikacji również mogą przełożyć się na rozwój rynku usług zintegrowanych.