TELEKOMUNIKACJA

POLKOMTEL

POLKOMTEL – wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce

Polkomtel Sp. z o.o. to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, świadczący usługi pod marką Plus. Jest liderem technologii LTE korzystającym z najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych w rozwijaniu usług dla swoich klientów:

 • oferta dla indywidualnych klientów kontraktowych obejmuje różnorodne plany taryfowe. Obecnie jest dostępna w modelu kontraktowym, przedpłaconym, jak również w ramach oferty mix (połączenie obu ofert).
 • Umowy są zawierane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące.
 • Plany taryfowe pozwalają klientom wybierać spośród wielu modeli telefonów, dostępnych na raty. Klienci mogą wybrać również ofertę bez telefonu. Wysokość miesięcznego abonamentu waha się od 29,99 zł do 119,99 zł.
 • Klientom biznesowym Plus oferuje przede wszystkim rozwiązania kontraktowe, często na bazie ogłaszanych przez klientów przetargów. Dodatkowo oferuje usługi telefonii stacjonarnej, rozwiązania w zakresie sieci LAN (ang. local area network)/ WAN (ang. wide area network), szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu, usługi SMS Center i inne dedykowane rozwiązania. Umowy zawierane z klientami biznesowymi określają taryfę, okres obowiązywania umowy i wartość miesięcznych opłat abonamentowych. Umowy takie mogą obejmować subsydiowane telefony, które klienci wybierają spośród wielu dostępnych modeli.
 • Usługi dla klientów segmentu SOHO (ang. small office) obejmują szereg opcji miesięcznych opłat abonamentowych, które uwzględniają określone preferencje klientów należących do tego segmentu. Umowy z klientami SOHO są podpisywane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące.
 • W ramach usług detalicznych Plus świadczy usługi roamingu międzynarodowego, dzięki którym klienci korzystają z usług telekomunikacyjnych w trakcie pobytu zagranicą, po zalogowaniu się w zagranicznej sieci. Głównym partnerem Polkomtel w zakresie detalicznego roamingu międzynarodowego jest Vodafone.
 • Plus oferuje szeroki wybór nowoczesnych telefonów i smartfonów znanych producentów takich jak: Samsung, Huawei, Apple, Sony, LG, posiada także telefony mniejszych producentów ze średniej i niskiej półki cenowej. Udział klasycznych urządzeń w sprzedaży zmniejsza się i wynosi obecnie kilka procent całkowitej sprzedaży. Aparaty sprzedawane są w dwóch modelach: subsydiowym oraz ratalnym (z opłatą początkową lub bez).
 • W 2016 roku ponad 90% sprzedawanych telefonów w Plusie stanowiły smartfony. W efekcie tego na koniec 2016 roku stopień penetracji bazy klientów głosowych smartfonami sięgał około 63%, sukcesywnie rosnąc.

Rynek telefonii komórkowej w Polsce

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym. Według danych opublikowanych przez GUS liczba kart SIM telefonii komórkowej na dzień 31 grudnia 2016 roku sięgnęła 54,7 mln, co można przeliczyć na poziom 142% penetracji ludności Polski.

W okresie minionych dwóch lat raportowany poziom penetracji kartami SIM w Polsce uległ wyraźnej obniżce (z poziomu 153% osiągniętego według danych GUS na dzień 30 września 2015 roku), co utożsamiać należy z częściowym urealnieniem raportowanej liczby kart SIM faktycznie wykorzystywanych przez polskich klientów, będącym efektem przeprowadzonej pod koniec 2015 roku zmiany polityki raportowania przez jednego z dużych operatorów mobilnych, jak również wprowadzonymi w trakcie 2016 roku regulacyjnymi obostrzeniami dotyczącymi sprzedaży nowych kart SIM w modelu prepaid.

Według danych UKE, opublikowanych w Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku (dalej raport UKE),

 • łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego, oszacowana na 39,5 mld PLN, uległa w trakcie 2015 roku po raz pierwszy od kilku lat wzrostowi,
 • w 2015 roku 81% przychodów z telefonii mobilnej zostało wygenerowanych przez klientów usług typu post-paid,
 • Jednocześnie jednak pośród raportowanych na koniec 2016 roku przez polskich operatorów telefonii komórkowych kart SIM nadal aż 41% stanowiły karty prepaidowe, co w naszej opinii udowadnia, iż skala raportowanych przez operatorów baz prepaid nadal była zniekształcona poprzez uwzględnianie w raportowanych statystykach kart, które nie generują realnego ruchu ani przychodów.

Grupa Polsat z wyprzedzeniem zdecydowała się raportować swoje bazy w oparciu wyłącznie o karty aktywne, faktycznie generujące ruch w okresie minionych 90 dni, uznając, iż taki sposób raportowania poprawia przejrzystość i wiarygodność publikowanych danych.

Na dzień publikacji tej strony www, raportowanie kart SIM prepaid w oparciu o karty aktywnie użytkowane nie stało się jednak powszechnie obowiązującą na polskim rynku praktyką.

PMR prognozuje, iż po dokonaniu w latach 2015-2017 korekt urealniających wolumen kart SIM na rynku, liczba kart SIM użytkowanych w Polsce powróci do wzrostu, w tempie 2,2% rocznie (CAGR 2017-2021). W opinii PMR wzrosty generowane będą nadal przez segment Internetu mobilnego, karty machine-to-machine oraz segment biznesowy.

Czterech największych operatorów

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. W Polsce działa czterech wiodących operatorów infrastrukturalnych. Zgodnie z danymi UKE 99,4% całości przychodów wygenerowanych na rynku mobilnym w Polsce w 2015 roku można było przypisać Polkomtelowi, Orange, T-Mobile oraz P4. Na pozostałą część wartości rynku składali się MVNO oraz pozostali MNO.

 • Polkomtel (sieć Plus) – 25,8% udziału w rynku, działa pod marką Plus oraz alternatywną marką Plush. Począwszy od 7 maja 2014 roku jest częścią Grupy Polsat.
 • Orange Polska (sieć Orange) – 28,7% udziału w rynku, działa pod marką parasolową Orange oraz posiada alternatywną markę nju.mobile. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Orange raportował 16 mln kart SIM. Poza działalnością na rynku mobilnym Orange jest wiodącym polskim operatorem stacjonarnych usług telefonicznych, skupiającym aktualnie swoją strategię wokół rozwoju usług szerokopasmowych opartych o infrastrukturę światłowodową dostarczaną również do klientów detalicznych.
 • T-Mobie Polska (sieć T-Mobile) – 20,1% udziału w rynku. Działa pod marką parasolową T-Mobile, jak również używa dodatkowych marek Heyah, Blueconnect oraz Tu Biedronka. Na dzień 31 grudnia 2016 roku T-Mobile raportował 10,6 mln kart SIM. Na bazie infrastruktury zakupionej w 2014 roku firmy GTS Poland, T-Mobile świadczy również usługi telefonii stacjonarnej dedykowane dla klientów biznesowych.
 • P4 (sieć Play) – 25,4% udziału w rynku. P4 działa pod marką parasolową Play, jak również używa dodatkowych marek Red Bull Mobile oraz Fakt Mobile. Na dzień 31 grudnia 2016 roku P4 raportował 14,4 mln kart SIM. P4 skupia swoją działalność wyłącznie na usługach mobilnych, wspierając się hurtowym zakupem dostępu do sieci mobilnych konkurencyjnych operatorów.

Poza tym na rynku działa około 20 MVNO, jednak ich udział zarówno pod względem przychodów jak i liczby klientów jest relatywnie niski (3,2% pod względem liczby użytkowników w 2015 roku wg raportu UKE).

W Polsce komercyjnie działa pięciu mobilnych operatorów infrastrukturalnych (MNO), posiadających własne pasma częstotliwości oraz infrastrukturę konieczną, by móc samodzielnie świadczyć usługi mobilne tj. Polkomtel, Orange, T-Mobile, P4 oraz Grupa Aero2. Zarówno Polkomtel, jak i Grupa Aero2, wchodzą obecnie w skład Grupy Polsat.

Grupa Aero2 działa na rynku hurtowym za pośrednictwem spółek Aero2 i Sferia, świadcząc usługi hurtowego dostępu do własnej sieci telekomunikacyjnej głównie na rzecz Grupy Polsat. Jednocześnie Aero2 prowadzi również działalność detaliczną, świadcząc, w ramach zobowiązań koncesyjnych, usługi bezpłatnego dostępu do Internetu oraz usługi detaliczne w modelu prepaid przy użyciu marek wRodzinie i a2mobile, natomiast Sferia świadczy detaliczne usługi telekomunikacyjne w oparciu o markę Sferia. Począwszy od 29 lutego 2016 roku spółki Aero2 i Sferia są częścią Grupy Polsat.

 

INTERNET LTE PLUS

Grupa Polsat świadczy kompleksowe usługi transmisji danych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych pod dwiema markami: Plus i Cyfrowy Polsat, od 2011 roku wykorzystując technologię LTE, a obecnie także LTE Advanced.

 • Oferta zapewnia w ramach jednej opłaty abonamentowej dostęp do Internetu przy wykorzystaniu wszystkich obsługiwanych przez sieć technologii, dzięki czemu dziś w zasięgu usługi Internet LTE Plus mieszka blisko 100% Polaków, a 99% może korzystać z Internetu LTE Plus.
 • Na początku 2017 roku 40% Polaków znajdowało się w zasięgu Internetu LTE Plus Advanced, oferującego prędkość transferu do 300 Mb/s.
 • W ofercie znajdują się pakiety danych różnej wielkości i w różnych wariantach cenowych, dostosowane do potrzeb klientów.
 • Klienci, którzy chcą skorzystać z usług transmisji danych, mogą wybierać spośród dedykowanych kontraktowych planów cenowych, planów i promocji prepaid, jak również pakietów dostępnych wraz z ofertami usług głosowych.
 • Kontraktowe plany taryfowe oferują podstawowy mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Bazują na miesięcznym abonamencie i zapewniają określony pakiet danych bądź transmisję nieograniczoną w sieci LTE. Umowy na usługi kontraktowe zawierane są na czas określony, który wynosi zazwyczaj 24 miesiące. W ramach tej oferty klienci mają możliwość zakupu lub najmu modemów, routerów stacjonarnych i mobilnych. Dodatkowo, w sprzedaży ratalnej dostępne są także inne urządzenia, m.in. laptopy i tablety. Możliwe jest także skorzystanie z oferty bez sprzętu – tylko SIM.
 • Model przedpłacony reprezentuje oferta Ja+Internet na Kartę – po doładowaniu konta klient otrzymuje określony pakiet danych, którego wielkość oraz okres ważności uzależnione są od kwoty doładowania.
 • ODU-IDUJako alternatywę dla Internetu stacjonarnego Plus i Cyfrowy Polsat wprowadziły także ofertę ODU-IDU. Jest to zestaw Internetu Domowego LTE Plus - zewnętrzny modem LTE (ODU) i wewnętrzny router WI-FI (IDU), zwiększają efektywność zasięgu LTE Plus i umożliwiają korzystanie z superszybkiej sieci w miejscach, gdzie do tej pory nie było to możliwe.
 • Do standardowej oferty dostępu do Internetu LTE Plus dołączane są różnego rodzaju bonusy, w zależności od wysokości abonamentu, jak np. pakiety IPLA czy HBO GO.

Rozwój technologii LTE

Potencjał technologii LTE polega na większej pojemności sieci i szybkości transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z usług interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i transmisji w czasie rzeczywistym, jak gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. Zakres wykorzystywanego przez nas pasma dedykowanego pod technologię LTE pozwala na świadczenie usługi o prędkości do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i do 50 Mb/s - przy wysyłaniu. Natomiast po zagregowaniu wybranych pasm, na co pozwalają techniki Carrier Aggregation, można istotnie zwiększyć prędkość transferu dostępnego dla klientów końcowych, przy czym maksymalna prędkość uzależniona jest od ilości agregowanych pasm radiowych.

Usługę LTE Grupa Polsat świadczy poprzez sieć opartą na ciągłym bloku 20 MHz z zakresu 1800 MHz. Od 2015 roku korzysta dodatkowo z sieci opartej o blok 5 MHz z zakresu 800 MHz, co w połączeniu z wyraźnie zintensyfikowaną w drugiej połowie 2016 roku rozbudową liczby nadajników LTE 1800 pozwoliło zwiększyć zasięg mobilnego Internetu LTE oferowanego przez Plusa i Cyfrowy Polsat do poziomu 99% populacji w styczniu 2017.

Jednocześnie rozpoczęte zostało agregowanie użytkowanych przez Grupę pasm 800 MHz, 1800 MHz oraz nowo zakupionego pasma 2600 MHz, w efekcie czego klienci korzystają z technologii LTE Advanced umożliwiającej transfer z maksymalną prędkością sięgającą nawet 300 Mb/s. Według stanu na styczeń 2017 roku, usługa LTE Plus Advanced dostępna była dla ponad 40% Polaków.

Sieć Grupy Polsat

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową spółek zależnych Grupy, w szczególności Polkomtelu, Aero2 i Sferii.

Grupa posiada zintegrowaną sieć łączności komórkowej drugiej, trzeciej oraz czwartej generacji (określanych odpowiednio jako technologie 2G, 3G i 4G). Sieć Grupy obsługuje następujące technologie: GSM/ GPRS/ EDGE (2G), UMTS/ HSPA+/ HSPA+ Dual Carrier (3G) oraz LTE/LTE Advanced (4G). Dodatkowo do Grupy Polsat należy rozbudowana sieć CDMA.

Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np. prędkość transmisji danych) ulegają poprawie w momencie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu bardziej zaawansowanej technologicznie sieci.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, sieć dostępowa 2G Grupy Polsat składała się z 6.909 stacji bazowych, natomiast sieć 3G z 9.601 stacji NodeB (UMTS/HSPA+, w tym 3.687 HSPA Dual Carrier. Sieć CDMA obejmowała 575 stacji bazowych. Ponadto sieć LTE składała się z 8.848 stacji bazowych działających w technologii LTE/LTE Advanced, z czego 3.482 stanowiły stacje działające w oparciu o częstotliwości 800 MHz.

Sieć dostępowa Grupy Polsat wspierana jest przez sieć transmisyjną wykorzystującą głównie technologie pakietowej transmisji danych. Sieć ta dzieli się na warstwę dostępową (łącza radioliniowe 180 Mb/s, 360 Mb/s i 1 Gb/s oraz łącza światłowodowe), sieć agregacyjną (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię Carrier Ethernet Transport (CET) MPLS-TP o przepływności głównie 10 Gb/s) oraz sieć szkieletową (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię IP/MPLS z przepływnościami będącymi wielokrotnością 10 Gb/s, a od 2014 roku również 100 Gb/s).

Radiowa sieć transportowa składa się z 7.719 łączy radioliniowych w warstwie dostępowej. Warstwa agregacyjna sieci transportowej zbudowana jest z 573 węzłów wyposażonych w przełączniki CET wysokiej pojemności, a warstwa szkieletowa z 11 węzłów z redundantnymi routerami IP/MPLS. W warstwie fizycznej pracuje 75 węzłów DWDM wyposażonych w urządzenia umożliwiające przenoszenie ruchu o przepływności do wielokrotności 100 Gb/s (wielokrotność wymiarowana jest na bieżące potrzeby danego węzła). Sieć transportowa wykorzystywana jest do świadczenia dedykowanych usług dla segmentu klientów biznesowych. Przykładami takich usług są: wirtualne sieci prywatne (z możliwością dostępu do Internetu), centrale PBX (centrale abonenckie, ang. private branch exchange) oraz łącza dzierżawione.

Sieć optyczna eksploatowana przez Grupę Polsat obejmuje 4.368 km własnych kabli światłowodowych oraz 4.250 km dzierżawionych kabli światłowodowych.

Rozwój sieci

W świetle bardzo wysokich poziomów cenowych osiągniętych w zakończonej w 2016 roku aukcji LTE, potencjalna współpraca z podmiotami, które wylicytowały częstotliwości 800 MHz byłaby nieopłacalna i nieracjonalna zarówno dla Grupy, jak i dla klientów. W związku z powyższym została podjęta decyzja o inwestycji w dalszy rozwój sieci LTE w oparciu o obecnie posiadane i wykorzystywane przez Polkomtel i Aero2 częstotliwości z zakresu 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz.

Rozbudowa sieci LTE w oparciu przede wszystkim o ciągły 20 MHz blok pasma z zakresu 1800 MHz przy zagęszczeniu siatki lokalizacji stacji bazowych, wyraźnym wzroście liczby działających nadajników oraz zastosowaniu unikalnej technologii ODU-IDU (Outdoor Unit Indoor Unit) pozwolą utrzymać przewagę konkurencyjną Grupy pod względem parametrów jakościowych dostarczanej usługi mobilnego Internetu. Kolejnym istotnym rozwiązaniem będzie planowany refarming częstotliwości 900 MHz oraz 2100 MHz skutkujący alokacją części pasm używanych obecnie do świadczenia usług 2G i 3G do najnowszej technologii LTE/LTE Advanced.

W efekcie spodziewany jest dalszy wzrost parametrów jakościowych świadczonej usługi dostępu do Internetu. Jednocześnie skala nakładów inwestycyjnych na planowaną rozbudowę sieci mobilnej będzie znacząco niższa aniżeli koszt zakupu pasma 800 MHz w ramach Aukcji LTE. Docelowo może przełożyć się to na atrakcyjniejsze usługi i ceny dla klientów niż w przypadku rozbudowy sieci na częstotliwości 800 MHz.