18. Marki

 20162015
Stan na 1 stycznia2.080,62.085,9
Amortyzacja marki Plus(24,1)(5,3)*
Stan na 31 grudnia 2.056,52.080,6

* W wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok) Grupa nie dokonała przekształcenia amortyzacji w rachunku wyników za okres zakończony 31 grudnia 2014 r. z uwagi na fakt, że wpływ ten byłby nieistotny. W związku z czym skumulowany wpływ przekształcenia kosztów amortyzacji ujęto w rachunku wyników za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Plus1.165,71.189,8
Polsat840,0840,0
TV433,733,7
TV69,39,3
Ipla7,87,8
Razem2.056,52.080,6
 

Plus

W wyniku nabycia spółki Metelem Holding Company Ltd. w 2014 roku Grupa ujawniła wartość marki Plus, dla której ustalono okres użytkowania 51 lat tj. do 2065 roku. Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”.

Polsat

W wyniku nabycia spółki Telewizja Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.) w 2011 roku Grupa ujawniła wartość marki Polsat.

Marka Polsat dla której ustalono nieokreślony okres użytkowania nie podlega amortyzacji. Wartość bilansowa została przypisana dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna” (patrz nota 19).

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wskazał na utratę wartości (założenia testu - patrz nota 19).

IPLA

W wyniku nabycia spółek tworzących serwis IPLA (w tym Redefine Sp. z o.o., obecnie Cyfrowy Polsat S.A.) Grupa ujawniła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 m.in. wartość firmy oraz wartość marki Ipla. Wartość marki IPLA na 31 grudnia 2016 roku wynosi 7,8 złotych. Marka IPLA dla której ustalono nieokreślony okres użytkowania nie podlega amortyzacji. Wartość bilansowa została przypisana dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych” (patrz nota 19).

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wskazał na utratę wartości (założenia testu - patrz nota 19).

TV4 i TV6

W wyniku nabycia spółki Polskie Media S.A. Grupa ujawniła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 m.in. wartość firmy oraz wartość marek TV4 i TV6. Wartość marek TV4 i TV6 na 31 grudnia 2016 roku wynosi 43,0 złotych.

Marki TV4 i TV6 dla których ustalono nieokreślony okres użytkowania nie podlegają amortyzacji. Wartość bilansowa została przypisana dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna” (patrz nota 19).

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wskazał na utratę wartości (założenia testu - patrz nota 19).