9. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

 

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych6.325,36.553,1
Przychody hurtowe2.466,12.596,9
Przychody ze sprzedaży sprzętu850,8583,4
Pozostałe przychody ze sprzedaży87,689,6
Razem9.729,89.823,0
 

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych obejmują głównie przychody z opłat abonamentowych z tytułu płatnej cyfrowej telewizji, usług telekomunikacyjnych, zrealizowanego ruchu, przychody z dzierżawy zestawów odbiorczych oraz kary umowne.

Przychody hurtowe obejmują głównie przychody z reklamy i sponsoringu, przychody z połączeń międzyoperatorskich, przychody z dzierżawy infrastruktury, przychody z roamingu, przychody od operatorów kablowych i satelitarnych, przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału oraz przychody ze sprzedaży licencji, sublicencji i praw majątkowych.