OPINIA I RAPORT AUDYTORA

Opinia i raport audytora dostępnę są do pobrania w tabeli poniżej:

Nazwa

Plik

Rozmiar

ISA sprawozdanie biegego rewidenta Grupa Cyfrowy Polsat 2016

PDF

8.46 MB

Pobierz

Opinia z badania Grupa Cyfrowy Polsat 2016

PDF

2.326 MB

Pobierz

Raport z badania Grupa Cyfrowy Polska S.A. 2016

PDF

559 KB

Pobierz