16. Rzeczowe aktywa trwałe

 Zestawy odbiorczeGruntyBudynki i budowleUrządzenia technicznei maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieInne rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 roku1.011,433,7229,42.973,167,179,5257,83.640,6
Zwiększenia154,51,920,2198,911,121,6238,6492,3
Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37)--86,8266,2-0,1189,2542,3
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie--4,6232,30,115,2(252,2)-
Zmniejszenia(66,4)-(26,5)(122,4)(7,4)(15,4)(15,6)(187,3)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku1.099,535,6314,53.548,170,9101,0417,84.487,9
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku9,6--0,7-0,19,910,7
Zwiększenia---6,5--1,88,3
Zmniejszenia---(2,4)--(3,7)(6,1)
Wykorzystanie(3,0)--(2,1)---(2,1)
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku6,6--2,7-0,18,010,8
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2016 roku630,8-48,5962,419,550,9-1.081,3
Zwiększenia171,9-16,8525,311,414,6-568,1
Zmniejszenia(60,7)-(19,4)(95,9)(6,1)(15,2)-(136,6)
Przeniesienie między grupami--------
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku742,0-45,91.391,824,850,3-1.512,8
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2016 roku371,033,7180,92.010,047,628,5247,92.548,6
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2016 roku350,935,6268,62.153,646,150,6409,82.964,3

Grupa dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych ujmowane są w pozycji ‘amortyzacja, utrata wartości i likwidacja’.

 Zestawy odbiorczeGruntyBudynki i budowleUrządzenia technicznei maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieInne rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone*960,533,2203,42.624,157,572,6288,73.279,5
Zwiększenia137,2-13,1245,219,36,4156,3440,3
Nabycie jednostki zależnej-0,99,56,70,30,3-17,7
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie--4,3146,7-3,4(154,4)-
Zmniejszenia(86,3)(0,4)(0,9)(49,7)(10,0)(3,1)(18,1)(82,2)
Przeniesienie z między grupami---0,1-(0,1)(14,7)(14,7)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku1.011,433,7229,42.973,167,179,5257,83.640,6
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2015 roku16,5--0,5-0,10,41,0
Zwiększenia---3,4--10,714,1
Zmniejszenia(4,0)-----(0,1)(0,1)
Wykorzystanie(2,9)--(3,2)--(1,1)(4,3)
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku9,6--0,7-0,19,910,7
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2015 roku522,9-37,0477,716,932,0-563,6
Zwiększenia183,5-12,3499,810,921,4-544,4
Zwiększenia (amortyzacja w wartości wyprodukowanego sprzętu)---1,5---1,5
Zmniejszenia(75,6)-(0,8)(16,7)(8,3)(2,5)-(28,3)
Przeniesienie między grupami---0,1---0,1
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2015 roku630,8-48,5962,419,550,9-1.081,3
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone*421,133,2166,42.145,940,640,5288,32.714,9
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku371,033,7180,92.010,047,628,5247,92.548,6

Grupa dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną. Zwiększenie odpisu na zestawy odbiorcze dotyczy sprzętu będącego w procesie windykacji. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych ujmowane są w pozycji ‘amortyzacja, utrata wartości i likwidacja’.

* przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok)