36. Przychody przyszłych okresów

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Przychody przyszłych okresów668,0680,8
Z czego: 
Krótkoterminowe647,9676,1
Długoterminowe 20,14,7
 

Przychody przyszłych okresów obejmują głównie odroczone przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych (wniesione z góry opłaty abonamentowe, usługi prepaid oraz opłaty za udostępnianie dekoderów) oraz odroczone przychody hurtowe (przedpłacone emisje reklam).