55. Koszty finansowe

 okres 3 miesięcy zakończony
 31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Odsetki od kredytów i pożyczek97,364,7
Odsetki od wyemitowanych obligacji28,098,0
Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji-81,7
Realizacja i wycena instrumentów zabezpieczających1,72,1
Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie odsetek(8,7)17,8
Pozostałe4,65,7
Razem122,9270,0