11. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto