17. Wartość firmy

 20162015
Stan na 1 stycznia10.606,410.585,3
Nabycie 100% udziałów w spółce Litenite Ltd. (patrz nota 37)368,8-
Nabycie 100% udziałów w IT Polpager S.A. (patrz nota 37)0,2-
Nabycie 100% udziałów w Orsen Holding Limited-16,3
Nabycie 100% udziałów w Radio PIN S.A.-4,8
Stan na 31 grudnia10.975,410.606,4

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Metelem Holding Company Ltd.7.982,57.982,5
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Telewizja Polsat S.A.2.360,22.360,2
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Litenite Ltd.368,8-
Wartość firmy ujawniona na nabyciu spółek tworzących serwis Ipla145,1145,1
Wartość firmy ujawniona na nabyciu M.Punkt Holdings Ltd.52,052,0
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Polskie Media S.A.34,834,8
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Orsen Holding Limited16,316,3
Wartość firmy ujawniona na nabyciu INFO-TV-FM Sp. z o.o.10,710,7
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Radio PIN S.A.4,84,8
Wartość firmy ujawniona na nabyciu IT Polpager S.A.0,2-
Total10.975,410.606,4
 

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wskazywał na utratę wartości (założenia testu – patrz nota 19).