44. Wynagrodzenia Członków Zarządu

Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Jednostce Dominującej oraz spółkach zależnych.

 

Imię i nazwiskoFunkcja2016 2015
Tobias SolorzPrezes Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Wiceprezes Zarządu (od dnia 10 grudnia 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku)1,51,5
Dariusz DziałkowskiCzłonek Zarządu0,60,7
Tomasz Gillner-GorywodaCzłonek Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Prezes Zarządu (od dnia 28 października 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku)1,21,3
Aneta JaskólskaCzłonek Zarządu0,90,9
Agnieszka OdorowiczCzłonek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku)0,5-
Katarzyna Ostap-TomannCzłonek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku)0,2-
Maciej StecCzłonek Zarządu0,90,8
Tomasz SzelągCzłonek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku)0,70,9
Razem 6,56,1
 

Dodatkowo wartości premii należnych poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2016 i 2015 kształtowały się następująco:

 

Imię i nazwiskoFunkcja2016 2015
Tobias SolorzPrezes Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Wiceprezes Zarządu (od dnia 10 grudnia 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku)5,03,5
Dariusz DziałkowskiCzłonek Zarządu1,01,0
Tomasz Gillner-GorywodaCzłonek Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Prezes Zarządu (od dnia 28 października 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku)1,52,1
Aneta JaskólskaCzłonek Zarządu1,81,5
Agnieszka OdorowiczCzłonek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku)0,5-
Katarzyna Ostap-TomannCzłonek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku)1,2-
Maciej StecCzłonek Zarządu1,61,1
Tomasz SzelągCzłonek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku)4,13,2
Razem 16,712,4