34. Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Rezerwy120,6113,9
Inne9,610,3
Razem130,2124,2