33. Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS

Przyszłe płatności31 grudnia 201631 grudnia 2015
30 września 2016-119,4
30 września 2017123,9119,4
30 września 2018123,9119,4
30 września 2019123,9119,4
30 września 2020123,9119,4
30 września 2021123,9119,4
następne lata137,0131,6
Płatności razem756,5848,0
Odsetki(61,0)(78,2)
Obecna wartość przyszłych płatności695,5769,8
Z czego:  
Część krótkoterminowa121,5117,0
Część długoterminowa574,0652,8
 

Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS są denominowane w euro. Wartość ta podlega corocznej redukcji zgodnie z planem płatności kolejnych rat ustalonym z regulatorem. Zapadalność tego zobowiązania przypada na 2022 rok.