24. Zapasy

Rodzaj zapasów31 grudnia 201631 grudnia 2015
Telefony86,4129,2
Laptopy, tablety i modemy36,355,3
Dekodery i dyski do dekoderów42,013,2
Pozostałe zapasy114,083,3
Razem zapasy netto278,7281,0
 

Na pozostałe zapasy składały się głównie materiały do produkcji dekoderów.

Odpisy na zapasy20162015
Bilans otwarcia17,021,4
Zwiększenia10,27,0
Wykorzystanie(9,7)(6,5)
Zmniejszenia(1,1)(4,9)
Bilans zamknięcia16,417,0