STRUKTURA GRUPY

Struktura Grupy

(1) wcześniej Grupa Midas S.A.


Szczegółowa Struktura Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat znajduje się w zakładce Noty finansowe