5. Struktura Grupy

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku obejmuje następujące jednostki:

    Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
  Siedziba spółkiPrzedmiot działalności31 grudnia 201631 grudnia 2015
Jednostka Dominująca
Cyfrowy Polsat S.A.ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawadziałalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacjan/dn/d
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną:
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawazarządzanie majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej100%100%
Rioni 1 AB (dawniej Cyfrowy Polsat Finance AB)(a)Stureplan 4C, 4 TR 114 35 Sztokholm, Szwecjatransakcje finansowe-100%
Telewizja Polsat Sp. z o.o.ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawanadawanie i produkcja telewizyjna100%100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Polsat Media Sp. z o.o.)ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawareklama100%100%
Nord License AS(b)Vollsvseien 13B, Lysaker Norwegiaobrót licencjami programowymi-100%
Polsat License Ltd.Alte Landstrasse 17, 8863 Buttikon, Szwajcariaobrót licencjami programowymi100%100%
Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o.ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawadziałalność holdingowa100%100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o.ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawamedia100%100%
PL 2014 Sp. z o.o.ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawapozostała działalność związana ze sportem (spółka zawiesiła działalność)100%100%
Polsat Brands AG (dawniej Polsat Brands (einfache Gesellschaft))Alte Landstrasse 17, 8863 Buttikon, Szwajcariazarządzanie prawami własności intelektualnej100%100%
Polsat Ltd.238A King Street, W6 0RF Londyn, Wielka Brytanianadawca telewizyjny100%100%
Muzo.fm Sp. z o.o. (dawniej Radio PIN S.A.)ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawanadawanie i produkcja radiowa100%100%
INFO-TV-FM Sp. z o.o.ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawadziałalność radiowa i telewizyjna100%100%
CPSPV1 Sp. z o.o.ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawausługi techniczne100%100%
CPSPV2 Sp. z o.o.ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawausługi techniczne100%100%
Gery.pl Sp. z o.o. (c)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność portali internetowych-100%
Netshare Sp. z o.o. (d)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawapośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-100%
Metelem Holding Company LimitedChrysanthou Mylona 3 Office no. 102, CY 3030 Limassol Cyprdziałalność holdingowa100%100%
Eileme 1 AB (publ)Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecjadziałalność holdingowa i finansowa100%100%
Eileme 2 AB (publ)Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecjadziałalność holdingowa i finansowa100%100%
Eileme 3 AB (publ)Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecjadziałalność holdingowa i finansowa100%100%
Eileme 4 AB (publ)Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecjadziałalność holdingowa100%100%
Polkomtel Sp. z o.o.Konstruktorska 4, 02-673 Warszawadziałalność telekomunikacyjna100%100%
Nordisk Polska Sp. z o.o.Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność telekomunikacyjna100%100%
Polkomtel Finance AB (publ) (w likwidacji)Norrlandsgatan 18, 111 43 Sztokholm Szwecjadziałalność finansowa  100%100%
Liberty Poland S.A.Katowicka 47 41-500 Chorzówdziałalność telekomunikacyjna100%100%
Polkomtel Business Development Sp. z o.o.Konstruktorska 4, 02-673 Warszawapozostała działalność wspierająca usługi finansowe, handel paliwami gazowymi100%100%
Plus TM Management Sp. z o.o.Konstruktorska 4, 02-673 Warszawazarządzanie i dzierżawa własności intelektualnej100%100%
LTE Holdings LimitedKostaki Pantelidi 1, 1010, Nikozja Cyprdziałalność holdingowa100%100%
TM Rental Sp. z o.o. (dawniej Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna)Konstruktorska 4, 02-673 Warszawadzierżawa własności intelektualnej100%100%
IT Polpager S.A.(e)Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawautrzymanie sieci telekomunikacyjnych100%-
Orsen Holding Ltd.Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Maltadziałalność holdingowa100%100%
Orsen Ltd.Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Maltadziałalność holdingowa100%100%
Dwa Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawadziałalność holdingowa100%100%
Interphone Service Sp. z o.o.ul. Inwestorów 8, 39-300 Mielecprodukcja dekoderów100%100%
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. s.k.Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawaświadczenie usług premium rate100%100%
IB 1 FIZANAl. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność finansowa**
Grab Sarl6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourgdziałalność holdingowa100%100%
Grab Investment SCSp6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourgdziałalność holdingowa100%100%
Litenite Ltd. (f)Kostaki Pantelidi 1 1010, Nikozja, Cyprdziałalność holdingowa100%49%**
Midas S.A. (f),(g)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność telekomunikacyjna--
Aero 2 Sp. z o.o.(f)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność telekomunikacyjna100%-
Sferia S.A. (f)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawadziałalność telekomunikacyjna51%-
Altalog Sp. z o.o. (f)Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawaoprogramowanie66%-

(a) Dnia 4 stycznia 2016 roku nastąpiło zbycie udziałów spółki Rioni 1 AB (dawniej Cyfrowy Polsat Finance AB).
(b) Dnia 23 grudnia 2016 roku nastąpiła likwidacja spółki Nord License AS.
(c) Dnia 30 czerwca 2016 roku nastąpiło połączenie Netshare Sp. z o.o. ze spółką Gery.pl Sp. z o.o.
(d) Dnia 30 listopada 2016 roku nastąpiło połączenie Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Netshare Sp. z o.o.
(e) Spółka konsolidowana od 30 września 2016 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów (nota 37).
(f) Spółki konsolidowane od 29 lutego 2016 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów w Litenite (nota 37).
(g) Dnia 30 listopada 2016 roku nastąpiło połączenie Aero 2 Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Midas S.A. (spółka przejmowana)
* Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów
** W związku z ograniczeniami w prawie do dywidendy, jak również konstrukcją transakcji powiązanych z ich nabyciem, udziały w Litenite Limited na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały ujęte jako inwestycja w jednostkę stowarzyszoną bez uwzględnienia zmian w wynikach i aktywach netto.

Udziały wyceniane metodą praw własności w następujących jednostkach:

    Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
  Siedziba spółkiPrzedmiot działalności31 grudnia 201631 grudnia 2015
Polsat JimJam Ltd.105-109 Salusbury Road London NW6 6RG Wielka Brytaniadziałalność telewizyjna50%50%
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o.Wiertnicza 159, 02-952 Warszawatelekomunikacja oraz radiodyfuzja50%50%
New Media Ventures Sp. z o.o.Wołoska 18, 02-675 Warszawaobsługa programów lojalnościowych49,97%49,97%
Paszport Korzyści Sp. z o.o.  Konstruktorska 4, 02-673 Warszawaobsługa programów lojalnościowych49%49%
 

Dodatkowo w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazano udziały w poniższych jednostkach:

    Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
  Siedziba spółkiPrzedmiot działalności31 grudnia 201631 grudnia 2015
Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o.*ul. Warszawska 220, 26-600 Radomnie prowadzi działalności99%99%
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.Aleje Jerozolimskie 65/76, 00-697 Warszawadziałalność portali internetowych4,55%4,55%
InPlus Sp. z o.o.ul. Wilczyńskiego 25E lok. 216, 10-686 Olsztynkompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego1,5%**-

* udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości
** Altalog Sp. z o.o. posiada 2,3% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce InPlus Sp. z o.o.