3. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zygmunt Solorz Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 30 września 2016 roku), 
Marek Kapuściński   Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 25 października 2016 roku), Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 października 2016 roku do 24 października 2016 roku), 
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Gwiazdowski Członek Rady Nadzorczej, 
Aleksander Myszka Członek Rady Nadzorczej, 
Leszek Reksa Członek Rady Nadzorczej, 
Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej, 
Tomasz SzelągCzłonek Rady Nadzorczej (od dnia 1 października 2016 roku).