PISMO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Szanowni Państwo,

rok 2016 jako kolejny z rzędu zapisze się w historii Grupy Cyfrowy Polsat jako czas konsekwentnej realizacji wyznaczonej przez nas strategii, osiągania celów, rozwoju działalności i systematycznego wzmacniania obszarów stanowiących naszą przewagę konkurencyjną. Przyniosło to oczekiwane rezultaty.

Rynki mediów i telekomunikacji są coraz bardziej konkurencyjne i podlegają licznym zmianom, na które reagowaliśmy proaktywnie, a nawet je wyprzedzaliśmy. Ewoluują bowiem potrzeby i stale rosną oczekiwania konsumentów w obszarze nowych technologii i rozrywki telewizyjnej. Stawia to przed Grupą coraz to nowe wyzwania, na które Cyfrowy Polsat odpowiadał w zeszłym roku niezwykle sprawnie i z bardzo dobrymi efektami. Widać je było w obszarze wyników operacyjnych, jak i finansowych. Dzięki regularnemu wzmacnianiu oferty, dbałości o jakość usług, skutecznej polityce sprzedażowej oraz efektywnej polityce finansowej, Grupa umocniła swoją pozycję we wszystkich istotnych dla niej obszarach – płatnej telewizji, telekomunikacji, nadawania i produkcji telewizyjnej, jak i wideo online.

Atutem Grupy Cyfrowy Polsat pozostaje unikatowa oferta usług zintegrowanych smartDOM, obecnie oparta o jeszcze szerszy wybór produktów i usług codziennego użytku. To już nie tylko telewizja satelitarna, Internet LTE i telefonia komórkowa, ale także coraz bogatsza oferta nowych usług, potrzebnych w zasadzie każdemu gospodarstwu domowemu – m.in. bankowych, energii elektrycznej, czy monitoringu. Ponadto w ubiegłym roku istotnie wzbogaciliśmy portfel urządzeń oferowanych wraz z tymi usługami – smartfonów, tabletów, komputerów, telewizorów i urządzeń AGD. Daje to klientom ogromną swobodę w tworzeniu ich własnej, spersonalizowanej oferty – kompleksowej, a jednocześnie dopasowanej do ich potrzeb, wychodzącej naprzeciw ich indywidualnym oczekiwaniom i budżetom. To w dzisiejszym cyfrowym świecie oferta silna, w zintegrowany sposób odpowiadająca potrzebom konsumentów, z perspektywą dalszego rozwoju, oparta na unikatowym połączeniu kompetencji spółek wchodzących w skład Grupy.

Istotnym elementem budowania pozycji Grupy na rynku mediów i telekomunikacji są, w sposób oczywisty, nowoczesne technologie. Cyfrowy Polsat umocnił w ubiegłym roku swój dostęp zarówno do niezwykle istotnych dla swojego biznesu częstotliwości, jak i infrastruktury wykorzystywanej przez Grupę do świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu. Ponadto Polkomtel i Cyfrowy Polsat, które od lat aktywnie inwestują w rozwój technologii LTE, uruchomiły komercyjne usługi w nowym standardzie LTE Advanced, zapewniającym klientom usługi o jeszcze lepszych parametrach.

Reasumując, w 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat z sukcesem zrealizowała wyznaczone cele biznesowe. Zwiększyła liczbę klientów kontraktowych i bazę świadczonych usług, a program kompleksowych usług dla gospodarstwa domowego smartDOM cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem – wzrosła zarówno liczba klientów, którzy do niego przystąpili, jak i usług, z których korzystają. Poprawie uległa satysfakcja abonentów, mierzona malejącym wskaźnikiem churn. Silna pozostawała także pozycja Grupy na rynku rozrywki – Telewizja Polsat odnotowała bardzo dobre wyniki oglądalności i wysokie udziały w rynku reklamy TV, a płatna telewizja IPLA ugruntowała swoją pozycję, mimo rosnącej konkurencji, w segmencie wideo online.

Bardzo dobre wyniki operacyjne Grupy miały odzwierciedlenie w równie dobrych wynikach finansowych. Stabilizacja przychodów i kontrola kosztów przełożyły się na silną marżę EBITDA, która, wsparta oczekiwanymi efektami zakończonego w zeszłym roku z sukcesem refinansowania zadłużenia Grupy, miała bardzo pozytywny wpływ na wielkość wolnych przepływów pieniężnych. Czynniki te stanowią bardzo silny fundament pod dalszy rozwój Grupy Cyfrowy Polsat i skuteczną realizację jej ambitnych planów.

Celem Grupy na najbliższy rok i kolejne lata pozostaje realizacja odpowiedzialnej strategii gospodarowania zasobami kapitałowymi, którą można opisać trzema niezmiennymi priorytetami – dalszej realizacji strategii operacyjnej, konsekwentnego zmniejszania zadłużenia Grupy oraz nowej polityki dywidendy, dającej akcjonariuszom przewidywalny zwrot z inwestycji.

W imieniu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat dziękuję Państwu – naszym klientom, akcjonariuszom i partnerom biznesowym Grupy za okazane zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Zarządów i Pracowników Grupy, a także jej Rad Nadzorczych, których efektywna, mądra i pełna zaangażowania praca przyczyniła się do realizacji wyznaczonych celów. Do Rady Nadzorczej spółki dołączyłem nie tak dawno, ale poznając i ludzi, i firmę, jestem głęboko przekonany, że Grupa Cyfrowy Polsat, mając taki zespół, wizję, ambicje, zestaw produktów i usług oraz możliwości organizacyjne i zaplecze techniczne, nadal będzie tak skutecznie jak dotąd prowadziła swoją działalność i realizowała kolejne stawiane przed nią cele. Wiele już zdziałaliśmy. Potencjał jest ogromny. Wierzę więc, że dalsze współdziałanie w ramach naszej unikatowej Grupy przełoży się na kolejne sukcesy, rosnącą satysfakcję pracowników i klientów oraz konsekwentną budowę wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Marek Kapuściński
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Cyfrowy Polsat S.A.